14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 22:

Til § 22
Den foreslåede bestemmelse fastlægger sammen med lovforslagets §§ 19-21 institutionernes bestyrelsers ansvar. En tilsvarende bestemmelse findes i § 22 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det foreslås i stk. 1, at aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, skal indgås på vilkår, der ikke er ring...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.