14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 20:

Til § 20
Den foreslåede bestemmelse fastlægger sammen med lovforslagets §§ 19, 21 og 22 institutionernes bestyrelsers ansvar. En tilsvarende bestemmelse findes i § 21 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det foreslås i stk. 1, at bestyrelsen skal sikre, at institutionen i sit virke er uafhængig. Bestyrelsen ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.