14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 18:

Til § 18
Den foreslåede bestemmelse fastlægger sammen med lovforslagets § 17 institutionernes bestyrelsers opgaver. En tilsvarende bestemmelse findes i § 19 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Det foreslås i stk. 1, at bestyrelsen ansætter og afskediger lederen og godkender efter indstilling fra lederen ans...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.