14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 15:

Til § 15
Den foreslåede bestemmelse fastlægger sammen med lovforslagets §§ 11-14 og § 16 institutionernes bestyrelses sammensætning, tilhørsforhold, kompetencer m.v. De eksisterende institutionslove, som regulerer de uddannelsestilbud, som forberedende grunduddannelse træder i stedet for, indeholder bestemmelser om ledelse m.v. Tilsvarende bestemmelser fin...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.