14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 11:

Til § 11
Den foreslåede bestemmelse fastlægger sammen med lovforslagets §§ 12-16 institutionernes bestyrelses sammensætning, tilhørsforhold, kompetencer m.v. De eksisterende institutionslove, som regulerer de uddannelsestilbud, som forberedende grunduddannelse træder i stedet for, indeholder bestemmelser om ledelse m.v. Tilsvarende bestemmelser findes fx i...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.