14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om institut for menneskerettigheder – danmarks nationale menneskerettighedsinstitution § 15:

Til § 15
Lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder er ved kongelig anordning nr. 414 af 30. juni 2005 sat i kraft i Grønland med virkning fra 1. juli 2005.Såfremt lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution skal gælde for Grønland og Færøerne, skal loven helt eller delv...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.