Lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 27 af 18. januar 1991

§ 5

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde de nødvendige udgifter, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1991.