14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om hold af dyr § 65a

Uddrag fra forarbejderne til lov om hold af dyr § 65a:

Bestemmelsen tænkes primært anvendt til at indhente oplysninger fra skattemyndighederne om virksomhedernes indberettede aktiviteter. Efter en konkret vurdering vil bestemmelsen også kunne blive anvendt til at indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder, herunder oplysninger fra Lægemiddelstyrelsen om import af veterinære lægemidler og opl...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.