14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om hold af dyr § 46

Uddrag fra forarbejderne til lov om hold af dyr § 46:

Til § 46
Regler udstedt i medfør af den foreslåede bestemmelse skal sikre mod, at produkter, der agtes anvendt som foder, håndteres på en måde, som ikke kan medføre smittespredning. Der kan med henblik herpå fastsættes regler om udtagning og undersøgelse af prøver af sådanne produkter. Endelig kan dyrehold i forbindelse ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.