14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om hold af dyr § 26

Uddrag fra forarbejderne til lov om hold af dyr § 26:

Til § 26
Den foreslåede bestemmelse svarer til § 5 i lov om sygdomme og infektioner hos dyr. Bestemmelsen vedrører undersøgelse af dyrehold, herunder screeninger af bedrifter med dyrehold. I medfør af bestemmelsen kan fastsættes regler om screeningsprægede undersøgelsesforanstaltninger, særligt omkring salmonellaforekoms...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.