Forarbejder til Lov om Hav- og Fiskerifonden Kapitel 4