14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om Forsyningstilsynet   - Loven er trådt i kraft den 1. juli 2018, på nær §§ 4, 6-7 og 12, jf. § 14, stk. 2. § 8 træder i kraft den 2. marts 2019, jf. bekendtgørelse nr. 188 af 28. februar 2019. § 4 og § 7 træder i kraft den 6. december 2019, jf. bekendtgørelse nr. 1252 af 2. december 2019. § 14

Uddrag fra forarbejderne til lov om forsyningstilsynet § 14:

Til § 14
Det foreslås i stk. 1, at loven, træder i kraft den 1. juli 2018. Det gælder dog ikke §§ 4, 6-8 og 12, jf. stk. 2, hvorefter energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte, at visse bestemmelser træder i kraft før andre bestemmelser i loven. Denne forskudte og fleksible ikrafttrædelse skyldes ønsket om at få etablere den nye organisation, i...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.