14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om Forsyningstilsynet   - Loven er trådt i kraft den 1. juli 2018, på nær §§ 4, 6-7 og 12, jf. § 14, stk. 2. § 8 træder i kraft den 2. marts 2019, jf. bekendtgørelse nr. 188 af 28. februar 2019. § 4 og § 7 træder i kraft den 6. december 2019, jf. bekendtgørelse nr. 1252 af 2. december 2019. § 10

Uddrag fra forarbejderne til lov om forsyningstilsynet § 10:

Til § 10
Efter elforsyningslovens § 78, stk. 2, deltager Energitilsynet i det europæiske agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder. I norden samarbejder de 5 nordiske energiregulatorer i organisationen NORDREG. Dette samarbejde vedrører alene elektricitet. På EU-plan foregår samarbejdet i CEER (Council of European Energy Regulators). Dette...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.