14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om finansiel virksomhed § 354

Uddrag fra forarbejderne til lov om finansiel virksomhed § 354:

Til § 353
Bestemmelsen er en videreførelse af en tilsvarende bestemmelse i den gældende tilsynslovgivning. Bestemmelsen er tidligere gennemført inden for rammerne af direktiver på det finansielle område, jf. bilag A. Som noget nyt foreslås det, at Den Europæiske Centralbank (ECB) eksplicit fremgår af undtagel...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.