14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om finansiel virksomhed § 308

Uddrag fra forarbejderne til lov om finansiel virksomhed § 308:

Til § 307
Bestemmelsen er en delvis videreførelse af tilsvarende bestemmelser i den gældende lov om udstedere af elektroniske penge. Bestemmelsen er tidligere gennemført inden for rammerne af EF-direktiver på det finansielle område, jf. bilag A. 1. pkt. definerer den virksomhed, der udløser kravet om en tilladel...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.