Forarbejder til Lov om finansiel virksomhed § 247f