Forarbejder til Lov om finansiel virksomhed § 182a