Forarbejder til Lov om finansiel virksomhed § 152h