Bøger, som nævner Lov om finansiel virksomhed § 152g