Forarbejder til Lov om finansiel virksomhed § 152e