Forarbejder til Lov om finansiel virksomhed § 126d