14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EUDP-loven § 10

Lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om Green Labs DK-programmet paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eudp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 895 af 28. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Administrative bestemmelser
Bestyrelsen kan efter denne lov give tilskud inden for de bevillinger, der fastsættes på de årlige finanslove.

•••

Stk. 2 Det er en betingelse for tilskud, at aktiviteten ikke er påbegyndt, før der er afgivet tilsagn om tilskud.

•••
profile photo
Profilside