Forarbejder til Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 7c