14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 22:

Til § 22
Med den foreslåede bestemmelse gives der undervisningsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om uddannelserne. Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende § 1, stk. 2, i lov om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser) og § 5, stk. 1, i lov om mellemlange videregående uddannelser. De gældende bemy...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.