14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 85

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 85:

Til § 85
Det fremgår af den gældende § 44, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at varigheden af et tilbud om nytteindsats kan være op til 13 uger.Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.13.1.4.Det foreslås i § 85, at et tilbud om nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger.Forslaget er en videreførelse af de gældende regl...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.