14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 84

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 84:

Til § 84
Det fremgår af den gældende § 43, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats at personer i nytteindsats ikke er omfattet af de for lønmodtagere gædende regler, som er fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v. Det fremgår videre, at personerne dog er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbeha...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.