14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 83

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 83:

Til § 83
Det fremgår af den gældende § 42 a, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at tilbud om nytteindsats gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse.Det fremgår af § 76 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at indholdet af opgaverne i nytteindsats skal ligge ud over det normerede niveau.Af bemærkningerne til l...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.