14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 166

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 166:

Til § 166
Af den gældende § 102, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fremgår det, at der ved større afskedigelser forstås mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte.Efter den gældende § 102, stk. 4, kan beskæftigelsesministeren dog på baggrund af ansøgning fra det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i organis...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.