14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 165

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 165:

Til § 165
Af den gældende § 103, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fremgår det, at ydelse af tilskud til udgifter til opkvalificering er betinget af, at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft, eller at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den af...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.