14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 164

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 164:

Til § 164
Af den gældende § 102, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fremgår det, at jobcenteret ved større afskedigelser kan tilbyde jobsøgningskurser i op til 2 uger til beskæftigede i opsigelsesperioden. Jobcenteret kan herudover yde tilskud til udgifter til opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse, af de beskæftigede i opsigelses...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.