14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 163

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 163:

Til § 163
Efter den gældende § 30, stk. 1, i organiseringsloven kan det regionale arbejdsmarkedsråd inden for rammerne af en statslig bevilling i form af en varslingspulje iværksætte og yde tilskud til initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalom...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.