14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 125

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 125:

Til § 125
Efter gældende regler i § 70 f, stk. 11, fremgår det bl.a., at kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af fleksløntilskud, hvis den ansatte mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger efter stk. 2, 2. pkt., eller § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og den ansatte har modtaget flekslønt...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.