Bøger, som nævner Elforsyningsloven § 10

Varmeforsyningsloven (2. udg.)
Forfattere: Line Markert, René Frisdahl Jensen, Renée van Naerssen, Thomas Andersen Thrane og Klavs V. Gravesen
Udgivelsesdato: 01. dec 2021
DJØF Forlag

Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.

- Side 47 -

...finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17 og §§ 20 b og 20 c. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 49 -

Stk. 15. Stk. 1 gælder ikke indregning af afgiftsfordelen ved anvendelse af biomasse i forhold til fossile brændsler i prisen for levering af opvarmet vand eller damp fra et centralt kraftvarmeanlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning, når

Læs på Jurabibliotek