Lov om Ekspropriation til Formaal vedrørende Rets-, Politi- og Fængselsvæsenet. § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 199 af 22. april 1941

§ 3

Denne Lov træder i Kraft straks.

Stk. 2 Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.