Bøger, som nævner Autorisationsloven § 42

På sygehuse

- Side 446 -

Sygehuset kan imidlertid komme i et dilemma, hvis patienten har et akut behandlingsbehov. Det spørgsmål kan rejses, om sygehusets læger i så fald kan ifalde ansvar efter straffelovens § 253 eller autorisationslovens § 42, hvis sygehuset ikke imødekommer patientens ønske om en anden behandler.

Læs på Jurabibliotek