Bøger, som nævner Autorisationsloven § 37

Sundhed og Jura (3. udg.)
Forfattere: Mette Hartlev, Peter Jakobsen og Katharina Ó Cathaoir
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Begrænsning af lægers og tandlægers ordinationsret

- Side 137 -

...læger, som enten selv har udviklet et misbrug af afhængighedsskabende stoffer, eller som ordinerer sådanne stoffer til deres patienter på en uforsvarlig måde. I stedet for at afvente, at forholdene bliver så uforsvarlige, at der er grundlag for en autorisationsfratagelse, kan man på baggrund af disse bestemmelser skride ind på et tidligere tidspunkt.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Autorisationslovens §§ 35-41 og § 51 giver overordnet Styrelsen for Patientsikkerhed de samme muligheder, som er beskrevet i de foregående afsnit; nemlig en mulighed for henholdsvis at udstede et påbud over for sundhedspersonen og indskrænke vedkommendes lægefaglige virksomhed i forhold til ordination af afhængighedsskabende stoffer.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...dette, kan lægen/tandlægen forlange, at sagen indbringes for domstolene, forudsat at der er gået et år efter den oprindelige fraskrivelse/fratagelse eller siden generhvervelsen senest blev nægtet ved dom. 43 43. U 1984.210 Ø beskriver proceduren i disse sager, herunder forholdet mellem den frivillige fraskrivelse og spørgsmålet om generhvervelse.

Læs på Jurabibliotek