Bøger, som nævner Autorisationsloven § 11a

Sundhed og Jura (3. udg.)
Forfattere: Mette Hartlev, Peter Jakobsen og Katharina Ó Cathaoir
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Fratagelse af autorisationen på initiativ af Styrelsen for Patientsikkerhed

- Side 142 -

...efter § 9 og § 9 b til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser, jf. autorisationslovens § 14, stk. 2. Ankenævnet kan afvise klagen, tiltræde afgørelsen eller hjemvise den til styrelsen til fornyet sagsbehandling, jf. § 10a i klage- og erstatningsloven. 54 54. Lovbekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Læs på Jurabibliotek