Bøger, som nævner Autorisationsloven § 10d

Sundhed og Jura (3. udg.)
Forfattere: Mette Hartlev, Peter Jakobsen og Katharina Ó Cathaoir
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Frivillig fraskrivelse af autorisation

- Side 139 -

...d, stk. 1, ske over for Styrelsen for Patientsikkerhed og indebærer, at sundhedspersonen herefter ikke har ret til at anvende den beskyttede betegnelse og endvidere må ophøre med at udøve virksomhed inden for det beskyttede virksomhedsområde. Retsvirkningerne er således de samme ved en frivillig fraskrivelse som ved en fratagelse eller frakendelse.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011, s. 48. Man kan ikke umiddelbart udlede af bestemmelsen, at styrelsen har ret til at kræve en tidsubegrænset autorisationsfraskrivelse. Men da styrelsen som alternativ kan indlede en autorisationsfratagelsessag, kan dette af gode grunde motivere sundhedspersonen til at acceptere en tidsubegrænset fraskrivelse.

Læs på Jurabibliotek