Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af kendelser vedrørende visse internationale investeringstvister § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af kendelser vedrørende visse internationale investeringstvister m. v.

Lov nr. 466 af 15. december 1967

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 1968.

Stk. 2 Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for øerne.