14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Isafgiftsloven § 5

Lov om afgift af konsum-is paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af isafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1148 af 02. juni 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Oplagshavere er underkastet told- og skatteforvaltningens kontrol og skal føre det af told- og skatteforvaltningen foreskrevne regnskab.

•••

Stk. 2 Oplagshavere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. § 4, stk. 1, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 3 For varer, der er afgiftspligtige efter lovens § 1, stk. 2, nr. 1 eller 2, angives den afgiftspligtige mængde som den mængde konsum-is, der kan fremstilles af varerne, jf. § 4, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside