Forarbejder til Lov om ægtefællers økonomiske forhold § 47