Lov om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser § 11

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 406 af 25. april 2023

Indgivelse af stævning
§ 11

Gruppesøgsmål anlægges ved indlevering af stævning til retten. Ud over hvad der fremgår af retsplejelovens § 348, skal stævningen indeholde følgende:

  • 1) En angivelse af, at sagen anlægges efter reglerne i denne lov.

  • 2) Oplysninger om de forbrugere, der er berørt af søgsmålet, herunder

    • a) en beskrivelse af gruppen og

    • b) oplysninger om, hvordan de berørte forbrugere kan identificeres og underrettes om sagen.

  • 3) De oplysninger, som i øvrigt er nødvendige for, at retten kan vurdere, om den har kompetence til at behandle sagen, og foretage lovvalg.

Stk. 2 Gruppesøgsmål kan anlægges med påstand om

  • 1) foreløbigt påbud eller forbud eller

  • 2) endeligt påbud eller forbud eller genopretning.

Stk. 3 Et gruppesøgsmål, der ud fra stævningen efter sit indhold er åbenlyst ubegrundet, afvises af retten.