Hashklubloven § 5

Denne konsoliderede version af hashklubloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler

Lov nr. 471 af 07. juni 2001,
som ændret ved lov nr. 538 af 08. juni 2006 og lov nr. 1722 af 27. december 2016

§ 5

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de ændringer, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.