14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

LER-bekendtgørelsen § 22

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ler-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1473 af 17. december 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Modtager en ledningsejer en forespørgsel om ledningsoplysninger på en hverdag mellem kl. 7 og 16, skal ledningsejer snarest muligt, og inden for 2 timer efter at forespørgslen er modtaget, udlevere de nødvendige ledningsoplysninger til Ledningsejerregistret. 2-timersfristen løber mellem kl. 7 og 16 på hverdage, jf. stk. 2. Er graveforespørgslen oprettet efter kl. 14 på en hverdag, og kan ledningsejer ikke nå at udlevere ledningsoplysningerne inden kl. 16, fortsætter 2 timers fristen med at løbe næstkommende hverdag. Modtages forespørgslen uden for tidsrummet kl. 7 og 16, skal ledningsejer udlevere de nødvendige ledningsoplysninger snarest muligt og senest kl. 9 på den næstkommende hverdag.

•••

Stk. 2 Lørdage, grundlovsdag, den 1. maj, den 24. december og den 31. december anses ikke for hverdage.

•••

Stk. 3 Udtager en ledningsejer en forespørgsel til manuel behandling efter § 8, stk. 2, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, skal de nødvendige ledningsoplysninger udleveres til Ledningsejerregistret snarest muligt, og inden for 2 hverdage efter at forespørgslen er modtaget.

•••

Stk. 4 Bryder ledningsejers system til udlevering af ledningsoplysninger ned, skal ledningsejer udlevere ledningsoplysningerne snarest muligt, efter at systemet fungerer igen.

•••

Stk. 5 Vil ledningsejer påvise ledningen efter § 8, stk. 3, i lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, skal ledningsejer udlevere eventuelle ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret i overensstemmelse med stk. 1 eller stk. 3.

•••

Stk. 6 Har ledningsejer ikke udleveret ledningsoplysninger eller svaret, at forespørgslen er udtaget til manuel behandling, senest 2 timer efter en forespørgsel er stillet til rådighed for ledningsejer, jf. stk. 1, rykker Ledningsejerregistret ledningsejer en gang og giver graveaktør besked om den manglende udlevering af ledningsoplysninger.

•••
profile photo
Profilside