14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lejeloven § 6

Uddrag fra forarbejderne til lejeloven § 6:

Til § 6
Efter den gældende boligreguleringslovs § 4, stk. 1, gælder reglerne i kapitel II-IV for lejeforhold, der omfattes af lov om leje, når det lejede helt eller delvis anvendes til beboelse, jf. dog stk. 2-5.Efter den gældende boligreguleringslovs § 4, stk. 2, nr. 1, gælder reglerne i kapitel II-VI, VIII og VIII A ikke for lejeforhold i ejendomme, som ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.