14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lejeloven   - træder i kraft den 1. juli 2022 § 3

Uddrag fra forarbejderne til lejeloven § 3:

Til § 3
Efter den gældende lejelovs § 3 finder lovens regler om beboelseslejligheder også anvendelse, når en lejlighed delvis er udlejet til andet end beboelse. §§ 47-53, 58 og 59 gælder dog ikke for lokaler omfattet af § 1, stk. 2, i lov om leje af erhvervslokaler m.v.I § 3, 1. pkt., foreslås, at lovens regler om beboelseslejligheder også finder anvendels...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.