14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Kystbeskyttelsesloven § 19a

Uddrag fra forarbejderne til kystbeskyttelsesloven § 19a:

Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 2.5. Til §§ 19 a og 19 b Bestemmelserne indebærer, at den myndighed, der har tilladelseskompetencen på området (§ 19 a på land og § 19 b på søterritoriet), kan give den, der har foretaget den ulovlige handling, påbud om, at det ulovlige...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.