Konkurrencestyrelsekommunikationsbekendtgørelsen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Konkurrencestyrelsen vedrørende elektronisk kommunikation

Bekendtgørelse nr. 98 af 12. februar 2003

I medfør af § 15 b i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 539 af 28. juni 2002, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Ved anmeldelser, forespørgsler, afgørelser m.v. til og fra Konkurrencestyrelsen, Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet kan der ske anvendelse af elektronisk kommunikation.

§ 2

Beføjelsen til at fastsætte nærmere regler for anvendelsen af elektronisk kommunikation, herunder om brug af elektronisk signatur, til og fra Konkurrencestyrelsen, Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet, henlægges til Konkurrencestyrelsen.

§ 3

Bestemmelsen i § 1 træder i kraft den 1. maj 2003. Bestemmelsen i § 2 træder i kraft den 22. februar 2003.