Forarbejder til Kommunal- og regionalvalgloven § 4