Zonelovgivning

Definition af zonelovgivning

Zonelovgivningen anvendes om den del af lovgivningen, der omhandler udnyttelsen af faste ejendomme. Typisk reguleres anvendelsen af faste ejendomme i landsplaner, kommuneplaner og lokalplaner.

Kommuners forpligtelse til at oprette kommuneplaner findes i planlovens kapitel 4, mens lokalplanerne reguleres i kapitel 5.

Landets inddeling i byzoner, landzoner og sommerhusområder reguleres i planlovens kapitel 7.